davalyti

davalyti
1 ×davalýti (hibr.) žr. 1 suvalyti 1.
ךirdìs nebdavãlo negali valgyti: Akės mato, širdìs nebdevãlo Krš.
\ valyti; apvalyti; atvalyti; davalyti; įvalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; pravalyti; suvalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apvalyti — 1 apvalyti tr. Š, Rtr, DŽ1; Sut, M, L, L102, ŠT19 1. padaryti švaresnį, aptvarkyti: Apvalaũ vaiką K. Apvalyti takelį NdŽ. Apvalyti kambarius KŽ. Tamsta apvalei [namus] – švariau Krš. Reik eiti darbą dirbti, pareisi – tiktai biškį pašersi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvalyti — 1 atvalyti tr. 1. D.Pošk, Š šalinti šiukšles, nešvarumus ar šiaip ką nereikalingą, padaryti švarų, atšvarinti: Jeigu kelius atvãlo, gali nueit krautuvėn Vj. Atvãlo klojimo vieną vietą i bera [grūdus] su bertuve Krš. Tam reikalui (austi)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvalyti — 1 išvalyti tr. Š, FrnW; N, LL287 1. Š, ŠT178, Žž, Kv šalinant nešvarumus ar ką nereikalinga padaryti švarų, iškuopti: Drabužiai švarūs, išvalyti DŽ. Išvalyti visus kambarius NdŽ. Karvidę išvalyti NdŽ. Liepė tvartą išvalyt, voratinklius išgrebot… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvalyti — 1 nuvalyti tr. Š, DŽ; Sut, L 1. J, LL286, ŠT5,212 šalinant nešvarumus, šiukšles arba ką nereikalinga padaryti švarų, nukuopti: Nuvalaũ stalą K. Nuvalyk pušnis J.Jabl. Nuvalyti batus šepečiu KŽ. Nuvalyti nosį plika ranka NdŽ. Žaizdą gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavalyti — 1 pavalyti tr. KŽ 1. šalinant nuo ko ar iš ko nešvarumus, šiukšles ar ką nereikalinga padaryti švaresnį: Pavalyti langus DŽ1. Gal turit tepalo batam pavalyt? Vlk. Nunešk paršiukams, pavalyk loviuką Erž. Miestūse bent šaligatviai pavalyti, o čia…… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravalyti — 1 pravalyti tr. DŽ1; LL184 1. šalinant nuo ko paviršiaus ar iš ko vidaus ką nereikalinga, trukdantį padaryti kiek švaresnį: Seniau buvo du vairuotojai – kelią žiemą pravalydavo Všk. Reikia pravalyti, pagilinti įtekančios [į Žuvintą] Bambenos vagą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvalyti — 1 suvalyti tr. KŽ; H169, R115, MŽ150, N, M 1. padaryti be šiukšlių ar nešvarumų, švarų, tvarkingą: Subatoj po pietų savo bėrą žirgelį gražiai suvaliau LTR. | refl. tr., intr.: Aš užsitvėriau, ir čia tik susvalaũ, o toliau tegul būna, jei šitep… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 1 valyti, vãlo, vãlė tr. KBI76, I, Š, Rtr, FrnW, DrskŽ; Sut, M, L, L102, LL19,118, ŠT174 1. ŠT1,24,38 daryti švarų šalinant nešvarumus, šiukšles, atliekas, visa, kas nereikalinga ir pan., šveisti, švarinti, kuopti: Valyti švarką KŽ. Šepetukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvalyti — 1 įvalyti tr. KŽ; B, N suvalyti, sudoroti, suimti nuo lauko (derlių): Įvalau javus į skūnę K. | refl. K. valyti; apvalyti; atvalyti; davalyti; įvalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”